Cennik

Spis treści

1. Estetyka
2. Profilaktyka
3. Diagnostyka
4. Stomatologia zachowawcza
5. Endodoncja
6. Protetyka
7. Rekonstrukcja zwarcia
8. Implantologia
9. Chirurgia i periodontologia
10. Zniżki i formy płatności
11. Warunki udzielania gwarancji
12. Zasady leczenia warunkowego
13. Odbiór dokumentacji medycznej

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zniżki i formy płatności

Udzielamy 10% zniżki na leczenie zachowawcze w przypadku przekroczenia kwoty 5.000,00zł i 5% zniżki na leczenie protetyczne przy przekroczeniu kwoty 10.000,00zł. Zniżka nie obejmuje diagnostyki, zabiegów profilaktycznych.

 

Warunki udzielania gwarancji

 1. Warunki ogólne
  1. Prodentika udziela gwarancji na wykonane usługi medyczne jedynie w wypadku:

– Zakończenia zaplanowanego i zaakceptowanego przez pacjenta leczenia, którego celem jest uzyskanie optymalnego efektu terapeutycznego

– Zrealizowania zaplanowanego leczenia w czasie nie dłuższym niż 18 miesięcy (z wyłączenie leczenia ortodontycznego) wg uzgodnionego przez obie strony harmonogramu.

-Gdy pacjent wstawia się na ustalone z lekarzem kontrole.

  1. Prodentika zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad i usterek prac objętych gwarancją, łącznie z ponownym wykonaniem usługi, o ile to będzie konieczne
  2. Gwarancja nie obejmuje prac wykonanych warunkowo (patrz: Zasady leczenia warunkowego).
 1. Okresy gwarancji
  1. Wypełnienia ubytków próchnicowych i kanałów korzeniowych, wkłady koronowe i koronowo-korzeniowe, korony i mosty porcelanowe wsparte na zębach własnych lub implantach oraz protezy szkieletowe objęte są trzyletnią gwarancją .
  2. Protezy płytowe częściowe i protezy całkowite objęte są dwuletnią gwarancją.
 

Zasady leczenia warunkowego

Leczenie warunkowe – leczenie podejmowane w sytuacjach stwarzających realne zagrożenie wystąpienia niepowodzenia, skutkującego nieosiągnięciem celu stosowanej terapii. Leczenie warunkowe realizowana jest zawsze po uzgodnieniu i na prośbę pacjenta.

 

Leczenie warunkowe dotyczy:

 • leczenia chorób przyzębia

 • leczenia biologicznego

 • wypełnień ubytków klinowych nie powikłanych próchnicą przy nie stosowaniu standardowego opracowania ubytku

 • dużej odbudowy korony zęba przy zachowaniu żywej miazgi

 • zachowawczej odbudowy zęba martwego

 • leczenia endodotycznego przy obliteracji kanałów korzeniowych, resorpcji wewnętrznej korzeni i zapaleniu tkanek okołowierzchołkowych

 • rewizji lecenia kanałowego

 • leczenia protetycznego zęba kwalifikującego się do ekstrakcji, ze względu na uszkodzenie korzenia lub tkanek okołozębowych, bądź brak możliwości udrożnienia prawidłowego wypełnienia kanałów korzeniowych zwłaszcza w sytuacji gdy jest on kluczowy z punktu widzenia realizacji planu leczenia protetycznego z wykorzystaniem uzupełnień stałych

 • innych sytuacji, w których możliwe jest do przewidzenia niepowodzenia leczenia przy zastosowaniu uzgodnionej metody.

W każdym przypadku stosowania leczenia warunkowego pacjent musi być wyraźnie poinformowany o ryzyku i konsekwencjach finansowych związanych z przebiegiem samego leczenia, utratą zęba oraz ewentualną modyfikacją lub wymianą uzupełnień protetycznych obejmujących ząb.

Informacja o stosowaniu leczenia warunkowego musi znaleźć odzwierciedlenie w odpowiednim zapisie sporządzonym przez lekarza w karcie leczenia stomatologicznego.

 

 

Odbiór dokumentacji medycznej

Kopia dokumentacji medycznej (karty pacjenta wraz ze zdjęciami na płycie CD) może zostać wydana w recepcji wyłącznie na pisemne żądanie pacjenta. Odbioru dokumentów należy dokonać osobiście. Szczegółowe informacje dostępne w recepcji.

Cennik obowiązuje od 01.02.2018r.