Implanty stomatologiczne

Jak zakłada się implanty stomatologiczne?

Implanty zębowe są zakładane w celu uzupełnienia ubytków w naturalnym uzębieniu pacjenta. Idealny implant stomatologiczny powinien być wytrzymały, funkcjonalny i nie wyróżniać się swoim kolorem na tle naturalnych zębów. Powinien go zakładać stomatolog z doświadczeniem i odpowiednimi kwalifikacjami.

Implant zębowy to sztuczny korzeń – wszczep wykonany z tytanu, który jest wielkości naturalnego korzenia. To na jego podstawie umieszcza się sztuczny ząb, czyli koronę. Jednak nie zawsze liczba wszczepionych implantów musi się równać liczbie brakujących zębów. Można wykonać kilkupunktową implantację i na niej oprzeć wszystkie brakujące zęby. W niektórych przypadkach wystarczą nawet dwa implanty, by oprzeć na nich całą protezę.

Korona, czyli sztuczny ząb

Korona protetyczna to sztuczny ząb mocowany do implantów, gdzie pełni funkcję zęba, lub do istniejących zębów w celu ukrycia wszelkich uszkodzeń. Koronę zakłada się także w celu zabezpieczenia słabego zęba przed złamaniem, naprawy złamanego zęba, umocowania mostu czy pokrycia zęba po leczeniu kanałowym. Obecnie w gabinetach stomatologicznych są dostępne różne rodzaje koron:

• korona metalowa jest wykonana z różnych stopów metali. Niestety, jest mało estetyczna, ponieważ nigdy nie ma naturalnego koloru zęba;

• korona akrylowa jest wykonana z akrylu w kolorze naturalnych zębów. Jej wadą jest nietrwałość, w związku z tym stosuje się ją jako uzupełnienie tymczasowe;

• korona metalowa licowana akrylem od strony przedniej jest pokryta akrylem w kolorze zębów naturalnych; obecnie jest rzadko stosowana, ponieważ jest mało estetyczna i nietrwała;

• korona ceramiczna jest wykonana z porcelany, bardzo estetyczna, ponieważ jej kolor nie odróżnia się od koloru naturalnych zębów. Jej jedyną wadą jest wysoka cena;

• korona metalowa licowana porcelaną – korona metalowa w całości jest pokryta porcelaną i bardzo dobrze imituje naturalne zęby. Jest najczęściej stosowaną koroną protetyczną.

• korona cyrkonowa – ma bardzo wysoką wytrzymałość i wysoką przenikalność świetlną – uzupełnienia protetyczne zachowują właściwości optyczne naturalnych zębów.

Korona jest uzupełnieniem stałym, w związku tym może być usunięta jedynie przez stomatologa.

Jak wygląda zabieg zakładania implantów stomatologicznych?

Zabieg zakładania implantów zębowych składa się z trzech etapów:

• wszczepienia implantu,

• wkręcenia śruby gojącej,

• zamocowaniu sztucznego zęba

Zakładanie implantu: ETAP PIERWSZY

Etap pierwszy to zabieg chirurgiczny, który polega na wywierceniu w kości (a konkretnie w wyrostku zębodołowym) otworu, w celu wkręcenia implantu.

Przed zabiegiem wszczepienia implantu wykonywane jest zdjęcie tomograficzne. Na jego podstawie lekarz ustala, czy ilość tkanki kostnej jest wystarczająca, aby wprowadzić implant. Jeśli okaże się, że w wyniku utraty zęba i korzenia doszło do zaniku kości, lekarz może podjąć decyzję o wykonaniu sterowanej regeneracji kości (augmentacji kości), czyli zabiegu chirurgicznego, który polega na wytworzeniu wymaganej ilości tkanki kostnej pod przyszłe implanty stomatologiczne. Wszczepienie implantu jest wykonywane w znieczuleniu miejscowym lub w pełnej narkozie. Zabieg jest bezbolesny i trwa od 30 minut do 2 godzin. Po wprowadzeniu implantu chirurg upewnia się, czy jego pozycja jest stabilna i zszywa ranę. Po zakończeniu zabiegu, implant nie jest widoczny w jamie ustnej.

W okresie gojenia się rany następuje osteointegracja, czyli bezpośrednie zrośnięcie się sztucznego korzenia z kością, która trwa ok. 3 miesięcy (dla implantów w żuchwie) lub 6 miesięcy (dla implantów w szczęce). Różnica ta wynika z odmiennej struktury kości szczęki i żuchwy. W procesie osteointegracji tlen zawarty w komórkach tkanki kostnej tworzy na powierzchni implantu warstwę dwutlenku tytanu. Następnie na powstałej w ten sposób powłoce odkłada się nowa tkanka kostna, która stanowi właściwe umocowanie implantu. Dzięki temu procesowi organizm nie traktuje wszczepionego implantu jako ciała obcego, które należy odrzucić, lecz jako integralną część dziąsła.

Zakładanie implantu: ETAP DRUGI

Etap drugi to odsłonięcie implantu i wkręcenie śruby gojącej.
Po ustabilizowaniu się implantu i zintegrowaniu z kością następuje jego odsłonięcie. Lekarz implantolog nacina błonę śluzową położoną bezpośrednio nad wszczepem i wkręca w implant tzw. śrubę gojącą, której celem jest przyśpieszenie procesu gojenia się błony śluzowej w bezpośrednim otoczeniu implantu, jak również wymodelowanie kształtu dziąsła pod przyszłą koronę protetyczną. Po okresie regeneracji, który trwa 14 dni, można wykonać uzupełnienie protetyczne.

Zakładanie implantu: ETAP TRZECI

Etap trzeci to pobranie wycisków i zamocowanie sztucznego zęba.
Na pierwszej wizycie lekarz pobiera wyciski protetyczne i ustala z pacjentem kolor przyszłej korony. Następnie w laboratorium, na podstawie wycisku, wykonuje się dwa elementy, dzięki którym lekarz kończy ostatni etap zakładania implantów zębowych:

• łącznik, czyli filar protetyczny, na którym jest mocowana korona;

• korona protetyczna, czyli sztuczny ząb.

Na ostatniej wizycie w gabinecie stomatologicznym lekarz przykręca łącznik z koroną do implantu.

Zalecenia po zabiegu zakładania implantów stomatologicznych

Po zabiegu lekarz udziela pacjentowi wskazówek dotyczących higieny jamy ustnej oraz ustala z pacjentem harmonogram okresowych wizyt kontrolnych.

Mocowanie protezy na implantach

Na implantach można mocować nie tylko pojedyncze korony, lecz także całe protezy. Tego typu zabieg jest polecany osobom, które utraciły wiele zębów albo całe uzębienie. Podczas zabiegu w szczęce wszczepia się dwa lub trzy implanty. Po zakończonym procesie zrośnięcia się implantów z kością, lekarz przytwierdza do sztucznych korzeni rodzaj przęsła, a następnie przykręca protezę.

Implanty zębów zapobiegają deformacji rysów twarzy. Pozwalają też uniknąć noszenia protezy