Augmentacja kości

Augmentacja kości – co to jest, jakie są wskazania, na czym polega, czy boli,jakie są powikłania?

Augmentację kości szczęki przeprowadza się u pacjentów z zanikiem kostnym, u których planowana jest odbudowa braków zębowych za pomocą implantów. Inne wskazania do zabiegu GBR to parodontoza czy kieszenie przyzębne. Augmentacja polega na autoprzeszczepie pobranego materiału kostnego lub gotowego materiału. Sterowana regeneracja kości jest bezbolesna, przeprowadza się ją w znieczuleniu miejscowym. Powikłaniem po zabiegu jest np. zapalenie kości szczęki.        

Spis treści

Odbudowa kości pod implanty – kiedy jest konieczna?

Pacjenci,u których doszło do przedwczesnej utraty zębów,są pełni nadziei na odbudowę braków za pomocą implantów.Niestety – nie u wszystkich można je bezpośrednio wszczepić.Często konieczne jest przygotowanie podłoża kostnego pod implant,czyli augmentacja kości.

Wraz z wiekiem pacjenta, przy chorobach przyzębia, brakach zębowych,złej lub niewłaściwej higienie jamy ustnej oraz przy użytkowaniu źle wykonanych uzupełnień protetycznych dochodzi do zaniku kości wyrostka zębodołowego szczęki i części zębodołowej żuchwy.Jeśli nie zatrzyma się tego procesu może dojść do dalszego zaniku.

Wielu pacjentów wychodzi z założenia, że „wkręci sobie implant”,jednak zabieg implantacji można zastosować tylko na odpowiednim podłożu kostnym.

Augmentacja – co to jest sterowana regeneracja kości?

Rozwój medycyny, a w szczególności periodontologii, chirurgi istomatologicznej oraz chirurgii szczękowo-twarzowej, pozwala naradzenie sobie z problemem zaniku kości szczęki.

Sterowana regeneracja kości – ang. Guided Bone Regeneration (GBR),inaczej augmentacja,to zabieg polegający na odbudowie tkanki kostnej u osób, u których doszło do jej zaniku. Dzięki temu możliwe staje się zastosowanie implantów stomatologicznych u znacznie szerszej grupy pacjentów.

Regeneracja kości szczęki może odbywać się poprzez wszczepianie w miejsce braku kości pobranej z własnego organizmu (przeszczep autogenny) lub od dawcy (przeszczep homogenny) albo wszczepienie materiału kościozastępczego,syntetycznego – materiału alloplastycznego.

Materiał kościozastępczy pełni w procesie sterowanej regeneracji kości funkcję matrycy dla regeneracji i przebudowy kostnej.

Augmentacja kości zęba – wskazania

Głównymi wskazaniami do zabiegu regeneracji tkanki kostnej jest tu zanik kości wyrostka zębodołowego czy chęć wszczepienia implantów zębowych przy ubytkach kostnych.

Zabieg wykonuje się również w przypadku:

  • kieszeni przyzębnych,
  • parodontozy,
  • odbudowy protetycznej narządu żucia.

Niestety nie u wszystkich pacjentów możliwa jest augmentacja kości. Powikłania związane z zabiegiem mogą przewyższać korzyści jego zastosowania.

Zabiegu nie wykonuje się przy znacznym zaniku wyrostków zębodołowych, np.u pacjentów bezzębnych, którzy przez lata nie użytkowali protez,a także u osób, które nie dbają o higienę jamy ustnej.

Augmentacja kości szczęki – na czym polega?

Odbudowa kości szczęki jest zabiegiem chirurgicznym odbywającym się w jałowych warunkach, z rygorystycznym podejściem do aseptyki. Lekarz stomatolog pobiera materiał kostny z bródki bądź okolicy za zębami trzonowymi pacjenta i wykonuje autoprzeszczep albo wykorzystuje w tym celu gotowe materiały kostne, pobrane z banku kości, lub stosuje materiały kościozastępcze (syntetyczne).

Po umieszczeniu materiału przeszczepianego w rekonstruowanej okolicy lekarz pokrywa go specjalną błoną zaporową, aby chronić go przed wrastaniem tkanek miękkich.

Po zaopatrzeniu rany w przeciągu kilku miesięcy zachodzą w kości procesy regeneracyjne i remodelujące – wszczepiony materiał ulega przebudowie w pełnowartościową tkankę kostną pacjenta.Dopiero nadbudowa kości umożliwia odbudowę uzębienia – można wszczepiać implanty zębowe.

Augmentacja kości – czy boli?

Odbudowa kości pod implanty często jest zabiegiem niezbędnym do prawidłowego leczenia protetycznego.Pacjenci są przerażeni, gdy słyszą o konieczności wykonania zabiegu chirurgicznego.

Augmentacja szczęki wykonywana jest w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym (rzadko), czyli zabieg jest bezbolesny.

Jedynie gdy znieczulenie przestaje działać, pacjent odczuwa dyskomfort związany z zabiegiem – może pojawić się obrzęk, ból, dziwne uczucie w jamie ustnej. Jednak lekarze informują o tym pacjenta i przepisują zazwyczaj leki przeciwbólowe, przeciwzapalne,antybiotyki, które wspomagają proces gojenia, przeciwdziałają nieprzyjemnym doznaniom, eliminują ryzyko zakażenia rany, a tym samym zmniejszają ryzyko niepowodzeń czy działań niepożądanych.

Augmentacja – powikłania po zabiegu GBR

Powikłania po augmentacji kości mogą być konsekwencją wielu czynników. Wśród nich wyróżnia się niestosowanie się do zaleceń pozabiegowych wydanych przez operatora.

Nieprawidłowa higiena jamy ustnej, stres, złe nawyki dietetyczne mogą doprowadzić do powikłań po zabiegu. Im pacjent starszy, tym powinno się intensywniej rozważać konieczność augmentacji kości, gdyż wraz z wiekiem istnieje wyższe ryzyko odrzucenia materiału kostnego.Powikłaniem po zabiegu GBR zatem może być:

  • wspomniane odrzucenie przeszczepu,
  • nieprawidłowe gojenie się rany,
  • niedostateczne nadbudowanie kości,
  • uszkodzenie zębów sąsiednich.

Zdarza się, że w przypadku zbyt małej odbudowy kostnej, zabieg trzeba powtórzyć. Kolejnym powikłaniem, przy niezachowanych zasadach aseptyki, może być zakażenie rany operacyjnej, co prowadziłoby do odrzucenia przeszczepu, a nawet zapalenia kości szczęki.